Kilden S-1000 vannfiltersystem

Kilden S-1000 vannfiltersystem

Ordinærpris 1.950,00 kr Salg

KILDEN S-1000...
  • er et unikt vannfiltersystem!
  • gir deg rent drikkevann som smaker og lukter godt
  • fjerner skadelige bakterier, sopp, syster og parasitter
  • eliminerer klor, skadelige metaller og kjemikalier
  • tar ikke bort de sunne mineraler som kroppen trenger
  • er en ren renseprosess uten farlige ingredienser
  • er enkel i montering og bruk
  • er av høy kvalitet til lav pris!
  • gir alltid friskt og trygt drikkevann!
  • fungerer uten elektrisitet

Produktbeskrivelse

Vann i naturen inneholder mange mineraler som er viktige for å opprettholde god helse og holde sykdom på avstand. Vannfilter som fjerner disse gode mineraler samtidlig med uønskede partikler virker på den måten mot sin hensikt. Kilden S-1000 vannfiltersystem bruker teknologier med flere forskjellige materialer som effektivt renser drikkevann til høyeste nivå, og beholder de gode mineralene.

Vannfilter/Refill

Vannfilter bør skiftes hver 6 måned.

Kilden S-1000 renser vann i 6 prosesser

Prosess 1 – Dobbelt beskyttelse a) Et keramisk labyrintfilter bortfiltrerer 99,99 % av alle mikroorganismer, metaller, organiske og kjemiske avfallsstoffer, større enn 1 mikron (en tusenedels millimeter). b) Kolloid sølvpulver støpt inn i selve keramikkfilteret (slik at det ikke avgir sølv til vannet) eliminerer alle bakterier og parasitter. Alt som stoppes i prosess1, samles opp på filterets ytreflate og fjernes enkelt, slik at filtret kan gjenbrukes.

Prosess 2 – Et spesialutformet karbonfilter fjerner forurensninger som sprøytemidler og ugressmidler fra jordbruk.

Prosess 3 – En annen type karbonfilter fjerner klor og forbedrer smak og lukt.

Prosess 4 – Spesielle flytelementer forbedrer effektiviteten til filtreringsprosessen.

Prosess 5 – En ion-utbyttbar masse, fjerner tungmetaller som kadmium, bly, kobber og kvikksølv.

Prosess 6 – Et rent polypropylen-lag forhindrer at karbon eller massepartikler slipper igjennom.

Tester fra Skottland

Kilden S-1000 eliminerer disse, og andre bakterier og parasitter. Dokumentert fra flere laboratorier. Uavhengige tester med KildenS-1000 vannfilter er gjennomført iht. testprotokoller som er godkjent av WHO, USEPA, og EDDWD. Testingen er utført i samarbeid med Universitetet i Skottland og det skotske vannverkets laboratorium.

Kilden S-1000 vannfilter ble testet på 250 liter vann pumpet opp fra en elvebredd rett ved et utslippsanlegg for kloakk, og på vann fra svømmebasseng. Også det på 250 liter

Tester fra Afrika

Representanter for Kilden S-1000 har i år 2006 gjennomført omfattende tester av produktet på drikkevannet i to afrikanske land. Først for en potensiell kunde i Kenya og deretter for regjeringen i Uganda.

Testingen foregikk separat og ble kontrollert og godkjent av to forskjellige laboratorium. Vannet i Kenya er i seg selv av særdeles dårlig kvalitet. Likevel ble vannkvaliteten ytterligere forverret ved at det ble tilført 10 ganger mer klorin og e-Coli bakterie enn det som normalt finnes i det.