"Perikum - Johannesurt" av H. Bloomfield, M. Nordfors og P. McWilliams
"Perikum - Johannesurt" av H. Bloomfield, M. Nordfors og P. McWilliams

"Perikum - Johannesurt" av H. Bloomfield, M. Nordfors og P. McWilliams

Ordinærpris 149,00 kr 98,00 kr Salg

Et naturlig middel mot angst og depresjon 

Perikum,eller Johannesurt som noen kaller den, er blitt brukt i folkemedisinen i tusener av år. Nyere medisinsk forskning viser oppsiktsvekkende resultater ved behandling av angst og depresjon samt en rekke andre lidelser. I Tyskland er Perikum det mest solgt middelet mot depresjon fordi det ikke gir bivirkninger som ofte følger med syntetiske medisiner ("lykkepiller"). Denne boken forklarer på en enkel måte hva depresjon er og hvordan en får størst mulig utbytte av perikum. 

 

Denne boken er tilegnet 
Moder Natur 
fordi hun har gitt oss perikum, 
den medisinske forskningen 
fordi den har bekreftet perikums egenskaper, 
og deg, kjære leser, 
med takknemlighet og respekt. 

 

Originalens tittel: Hypericum & Depression 

Copyright © 1996 Harold H. Bloomfield and Peter McWilliams 

Forord: Dag Viljen Poleszynski 

Oversatt av: Grete Helene Moen 

© Norsk utgave: Ex Libris Forlag AS, Oslo 1999 

Omslagsdesign: Tone Lileng 

Sats: Bodoni AS 

Trykk: Rotanor Bokproduksjon AS, Skien