En uttalelse fra Audun Myskja

DR. AUDUN MYSKJA, spesialist i allmennmedisin, uttaler seg om vår Daylight BC og pasientens positive respons:

Jeg har fått meg et sett med Daylight BC til utprøving på kreftpasienter og andre pasienter med kroniske smerter, blant annet på bakgrunn av nakkeslengskader.

Resultatene kan ikke publiseres som et fullverdig klinisk forsøk, men det kan betraktes som forstadiene til en godkjent fase i et klinisk forsøk. Av de pasientene som prøvde Daylight BC, har ca. halvparten fått klar effekt på smerter og tretthet, som er to av de viktigste og alvorligste symptomene for pasienter med kreft og kroniske lidelser. Dette er et resultat utover det en kunne forvente og gjør at undertegnede håper en kan fortsette med systematiske forsøk med utprøving av Daylight BC.

En teoretisk bakgrunn for forståelsen av Daylight-effekten, kan være via hudens respons på elektriske spenninger i nerve- og hormonsystemet. Vi vet at hudens elektriske motstand øker med indre spenninger, noe som blir utnyttet bl.a. i løgndetektoren.

Mine utprøvinger med Daylight BC tyder på at dette preparatet har en særskilt evne til å påvirke disse elektroniske spenninger over hudmembranen! Kroniske smerter forårsaker spenninger. Å bryte denne onde sirkelen er en av de store og vanskelige oppgavene innenfor dagens medisin. Tross forbedret medisinering og økt forståelse av mekanismene, er vi langt unna målet med god lindring for alle. Jeg ser Daylight som et lovende og verdifullt tilskudd til vanlig medikamentell behandling og fysioterapi. Daylight BC bør utprøves i større skala.

– Dr. Audun Myskja, spes. i allmennmedisin