Tilbud: Daniel's Magnesium Marine 120 tabletter

Tilbud: Daniel's Magnesium Marine 120 tabletter

Ordinærpris 175,00 kr 131,00 kr Salg

Daniel Einis Marine Magnesium er utvunnet fra havet for god muskel-,  ledd- og nervefunksjon.

Magnesium for god helse
Nesten 50% av kroppens totale magnesium finnes i bein; rundt 50%, finnes på innsiden av celler i kroppsvevet og organer, mens rundt 1% er tilstede i blodet. Magnesium absorberes i tynntarmen og utskilles av nyrene. Dette gir en rekke viktige helsemessige fordeler:

 Opprettholder normal muskel og nervefunksjon
 Holder hjerterytmen stabil
 Støtter et sunt immunsystem
 Opprettholder bein sterk
 Hjelper med å regulere blodsukkernivået, fremmer normalt blodtrykk og er kjent for være involvert i energi metabolisme og proteinsyntese.

Symptomer på magnesium mangel
Utilstrekkelige magnesiumnivåer på grunn av lavt diettinntak kan føre til en rekke helseproblemer, og det er økende bekymring for at mange mennesker ikke har et høyt nok inntak.
Symptomer på magnesiummangel er tap av appetitt, kvalme, oppkast, tretthet og svakhet. Ettersom mangelen forverres, kan det manifestere seg med kribling, muskelsammensetninger og kramper, samt unormale hjerterytmer.


Marine Magnesium :
Døgndose 2 tabletter.

120 Tabletter
Marint Magnesiumhydroksid. Fyllstoff (inulin, cellulose), overflatebehandlings-middel (kalsiumfosfater, magnesiumsalter av fettsyrer, silisiumdioksid, hydroksypropymetylcellulose), pyridoksinhydroklorid.
Innehold pr døgndose (2 tabletter), 350 mg Magnesium (93% av referanseverdi, 2 mg Vitamin B6(143% av referensverdi).

Anbefalt inntak av magnesium for friske voksne er 400 mg per dag. Dette anbefalt kosttilskudd (RDA) er gjennomsnittlig daglig inntak for nesten alle friske voksne.

Øvrigt:
Skal ikke brukes av barn og unge under 18 år. Oppbevares utilgjenelig for barn. Anbefalt døgnsdose bør ikke overskrides. Kosttilskudd skal ikke brukes som erstattning for variert kosthold.

 

Ekstra info fra boken "Vitaminrevulosjonen" Av Knut Flytlie
MAGNESIUM (Mg) - Magnesium er ett av de vanligste mineralene i jordoverflaten og representerer det fjerde alminneligste mineralet i menneskekroppen. - Organismen inneholder totalt ca. 25 g magnesium. To tredeler finnes i bensubstansen, som ikke bare fyller en støttefunksjon, men både er reservoar og stoffskifteorgan. En tredel forekommer i andre celler, først og fremst i skjelettmuskulaturen. Her er hovedoppgaven å stabilisere kroppens energiomsetning, de såkalte ATP-avhengige enzymreaksjonene. - Høye konsentrasjoner finnes også i hjertemuskulaturen, hjernen, leveren, skjoldkjertelen og nyrene. - 98 % av magnesiumet finnes inni cellene og 2 % utenfor. Virkning  Magnesium deltar i de fleste kjemiske prosesser direkte eller indirekte (over 300 kjemiske enzymprosesser) og tillegges derfor særlig betydning. Dets betydning for livsfunksjonene skyldes magnesiumets innvirkning på kroppens energihusholdning (ATP).  Alle energiskapende enzymfunksjoner trenger magnesium som hjelpesubstans.  Det griper inn i aktiveringen av genenes arvemateriale (DNA).  Det er nødvendig for normal produksjon av kroppens egne byggesteiner, proteinene, og for karbohydrat-stoffskiftet.  Den biokjemiske energien som må til for å holde cellene levende (pumpe ut ioner), stammer fra cellenes kjemiske energi (ATP). Den produseres løpende i cellenes kraftverk, mitokondriene. Det enzymet som driver denne prosessen, kreatinfosfokinase, er avhengig av magnesium. Mangeltilstander  Mange forskere hevder at en stor del av befolkningen (5-10 %) lider av magnesiummangel som følge av magnesiumfattig kunstgjødsling av jorden og ensidig kost.  De første subjektive symptomene på magnesiummangel er ofte tendens til muskelkramper, skjelving eller muskelsitring.  I alvorlige tilfeller opptrer svimmelhet, koordinasjonsproblemer, hukommelsessvikt, depresjoner og psykisk lammelse.  I sjeldne tilfeller opptrer sterke psykiske forstyrrelser som desorientering, hallusinasjoner og forfølgelsesvanvidd. Tilskudd anbefales  Ved redusert opptak fra tarmen, for eksempel etter operasjoner eller tarmlidelser (cøliaki, diaresykdom og syk bukspyttkjertel).  Ved feilernæring med ensidig, bearbeidet mat. Under raffineringen av korn forsvinner 60-80 % av mineralinnholdet.  Det foreligger økt behov under graviditet og i ammeperioden.  Undersøkelser viser at maten inneholder rundt 50 % av anbefalt mengde.  Både blodmangel og høyt kolesterol kan bli forverret av magnesiummangel, blodmangelen som følge av kortere levetid for de røde blodlegemene og økt nedbryting i milten.  Magnesium tas dårlig opp i cellene hvis man samtidig mangler B6 (det samme gjelder for sink). Er det problemer, kan det suppleres med 25 mg vitamin B6.  Ved lave verdier av både kalium og magnesium er det nødvendig med tilførsel av magnesium før kalium kan opptas i blodet.  Normal fullblodverdi utelukker ikke mangel på magnesium inni cellene. Her er de kliniske symptomene en god rettesnor.  Lav blodverdi opptrer først ved mer fremskreden mangel på magnesium inni cellene.  Magnesium hører med til de basedannende mineralene. Som sådan kan det særlig hos diabetes redusere syreskader, dvs. skader på synet og nyrefunksjonen. Som medisin  Ved økt utskilling i nyrene, for eksempel ved diabetes og langvarig bruk av vanndrivende midler.  Ved forhyet tap fra mage-tarmkanalen, for eksempel ved diaré (divertikler, polypper og betennelse).  Ved hormonelle forstyrrelser som forhøyet stoffskifte (hypertyreose), svak binyrebark (Addisons sykdom) og overproduksjon i biskjoldkjertelen (hyperparatyreoidisme).  Sykdommer i lever og bukspyttkjertel, kronisk alkoholisme og hjerte- og karsykdommer. Magnesium og kolesterol Ved magnesiummangel vil tilskudd derfor bremse egenproduksjonen og redusere høye kolesterolverdier. Magnesium og hjerter  Magnesium spiller en viktig rolle i hjerte- og karsammenheng. Pulsårene er hule muskler som i avslappet tilstand gjør det lett for blodet å passere, mens gjennomstrømmingen hemmes ved krampetilstand (for eksempel ved høyt blodtrykk).  Magnesium utvider pulsårene (arteriene). Kalsium har motsatt virkning.  Magnesium reduserer derfor tendenser til hjertekrampe.  Uregelmessig hjerterytme (hjertearytmi) kan også være et tegn på magnesiummangel.  Ved akutt blodpropp i hjertet blir både størrelsen på arret og dødeligheten redusert ved tilskudd av magnesium. Et dansk prøveprosjekt der alle som ble innlagt med mistanke om blodpropp i hjerter fikk injisert magnesium, var antallet overlevende større enn normalt. Magnesium og gravide  Magnesiummangel kan komplisere svangerskapet når fosteret har tatt sin del av de knapt tilmålte råstoffene. Tilskudd av magnesium har blodtrykkssenkende virkning ved svangerskaps forgiftning (vann i kroppen, eggehvite i urinen og høyt blodtrykk). Magnesium og frisetting av kalk Ved magnesiummangel prøver kroppen å opprettholde konsentrasjonen i blodet ved å tære på depoter i benveven. Dermed frigjøres magnesium og kalsium fra benveven. Det kan være forklaringen på at vi ofte finner overraskende mye kalk i blodet til pasienter som har problemer med avkalking som følge av magnesiummangel. Fordi det er vanskelig å måle magnesiumkonsentrasjonen nøyaktig, fokuseres det for lite på dette problemet. Overdosering  Med normal nyrefunksjon er det uskadelig med tilskudd av magnesium. Hvis man inntar mer enn det kroppen er i stand til å oppta, kan man få diaré. Det forekommer sjelden ved doser under 2g.  Magnesiumreguleringen skjer ved hjelp av nyrene. Ved nedsatt nyrefunksjon kan for mye magnesium forårsake forgiftning – langsom puls, lavt blodtrykk, svake muskler og forvirring. Husk  Ved rytmeforstyrrelser eller svekket hjertemuskel kan det være lurt å prøve med ekstra tilskudd av magnesium.  Ved nedsatt nyrefunksjon må man ikke eksperimentere med mineraltilskudd på egenhånd, men søke faglig bistand.  Vanndrivende midler driver både kalium og magnesium ut av kroppen.  Magnesiumoksid virker avførende fordi det ikke lar seg absorbere, men forblir i tarmen. Det er bra mot forstoppelse, men hjelper ikke mot magnesiummangel. Tilskudd av Mag Dr.nesium anbefales i og med at jorda vi dyrker for å skaffe våre næringsprodukter er tømt og fattig på mineraler. Kunstgjødsel og giftsprøytemiddel gjør at dette tilstand varer. Informasjonen er hentet ut fra boka ”VITAMINREVOLUSJONEN” av  Dr. Knut Flytlie